Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП
Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП

Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП

Артикул:9789660737693
К сравнению
В избранное
Предмет:зно українська мова і література
Тип бумаги:обычная
Автор:Витвицька С.
Изображения:чорно-білі
В наличии
300 грн.
При покупке больше 11 шт товара Ваша цена 285 грн.
При покупке больше 21 шт товара Ваша цена 270 грн.
При покупке больше 31 шт товара Ваша цена 255 грн.
Описание

Посібник "Комплексна підготовка до ЗНО 2023. Українська мова" призначено для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (поглиблений і базовий рівні). Посібник складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, вчителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення, варіанти у форматі ЗНО. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО 2021.

Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику згруповано за такими розділами:

  • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
  • Лексикологія. Фразеологія
  • Будова слова. Словотвір
  • Морфологія
  • Синтаксис
  • Культура мовлення
  • Стилістика. Розвиток мовлення

Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
Упевнені, що посібник допоможе випускникам та абітурієнтам належним чином підготуватися до ДПА та ЗНО з української мови.

Хороша підготовка до ЗНО - запорука успішного і впевненого вступу до ВНЗ.

Зміст

ПЕРЕДМОВА 3
УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
§ 2. Наголос 22
§ 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 29
§ 4. Спрощення груп приголосних 33
§ 5. Чергування у – в, і – й 41
§ 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 47
§ 7. Сполучення ьо, йо 52
§ 8. Правила вживання м’якого знака 54
§ 9. Правила вживання апострофа 58
§ 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 63
§ 11. Чергування голосних звуків 70
§ 12. Правопис префіксів 77
§ 13. Правопис суфіксів 84
§ 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 88
§ 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 96
§ 16. Написання слів іншомовного походження 104
§ 17. Основні правила переносу слів 114
§ 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 117
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 19. Лексичне значення слова 127
§ 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 127
§ 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 128
§ 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 135
§ 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 138
§ 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 139
§ 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 140
§ 26. Поняття про фразеологізми 168
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
§ 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 187
§ 28. Словотвір 188
МОРФОЛОГІЯ
§ 29. Морфологія. Іменник 200
§ 30. Прикметник як частина мови 232
§ 31. Числівник як частина мови 247
§ 32. Займенник як частина мови 262
§ 33. Дієслово як частина мови 277
§ 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 305
§ 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 313
§ 36. Прислівник як частина мови 320
§ 37. Прийменник як службова частина мови 329
§ 38. Сполучник як службова частина мови 338
§ 39. Частка як службова частина мови 345
§ 40. Правопис службових частин мови 348
§ 41. Вигук як частина мови 356
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 360
§ 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 365
§ 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 376
§ 45. Тире між підметом і присудком* 386
§ 46. Другорядні члени речення 388
§ 47. Порівняльний зворот 401
§ 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 405
§ 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 411
§ 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 412
§ 51. Речення зі звертанням 423
§ 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 426
§ 53. Речення з відокремленими членами 430
§ 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 443
§ 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 444
§ 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 450
§ 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 455
§ 58. Безсполучникове складне речення 470
§ 59. Складне речення з різними типами зв’язку 479
§ 60. Способи відтворення чужого мовлення 484
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
§ 61. Поняття про культуру мовлення 494
СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
§ 62. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 510
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 522
Зразки власних висловлень 524
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2017 року 530
Варіанти у форматі ЗНО 536
Відповіді до тестових завдань 552
Використана література 530

Характеристики
Предмет
Тип бумаги
Автор
Изображения
Видавництво
Дата видання
Мова
Кількість сторінок
Формат
Отзывы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
общий рейтинг
Доставка по всій Україні
Здійснюється транспортними компаніями Новою поштою чи Укрпоштою
Будь-яка оплата
Приватбанк Монобанк Ощадбанк
Відгуки наших покупців
Відгуки наших покупців
Чудовий сервіс як конкурентна перевага
Консультації 24/7
Консультації 24/7
З 20.00 до 8.00 Viber або Telegram
Рекомендуем
Есть видео
Українська мова і література. Тьютор. Експрес підготовка до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Українська мова і література. Тьютор. Експрес підготовка до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Артикул:9789660740389
Рекомендований вік:старша школа
До підручника:Універсальний
Видавництво:Підручники і посібники
Обкладинка:М'яка
300 грн.
В наличии
Українська мова і література - комплексне видання ЗНО 2023, автор Білецька, Шумка, в-во ПІП
Українська мова і література - комплексне видання ЗНО 2023, автор Білецька, Шумка, в-во ПІП
Артикул:9789660740891
Рекомендований вік:старша школа
До підручника:Універсальний
Видавництво:Підручники і посібники
Обкладинка:М'яка
300 грн.
В наличии
Українська мова - тестові завдання у форматі ЗНО та ДПА 2022, автор Воскресенське, в-во Торсинг
Українська мова - тестові завдання у форматі ЗНО та ДПА 2022, автор Воскресенське, в-во Торсинг
Артикул:9789669399748
Предмет:зно українська мова і література
Автор:Воскресенська Ю. Г.
Видавництво:Підручники і посібники
Дата видання:2021
60 грн.
В наличии
Українська мова і література. Тренажер для підготовки ЗНО і ДПА 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Українська мова і література. Тренажер для підготовки ЗНО і ДПА 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Артикул:9789660738119
Предмет:зно українська мова і література
Тип бумаги:обычная
Автор:Білецька О., Витвицька С.
Видавництво:Підручники і посібники
80 грн.
В наличии
Самостійні роботи як на ЗНО 5 - 11 класи Українська мова, автор Шпильчак, в-во Симфонія Форте
Самостійні роботи як на ЗНО 5 - 11 класи Українська мова, автор Шпильчак, в-во Симфонія Форте
Предмет:зно українська мова і література
Автор:Шпильчак М.
Видавництво:Симфонія форте
Дата видання:2021
260 грн.
В наличии
Українська мова і література. Таблиці і схеми ЗНО 2021, автор Данилевська
Українська мова і література. Таблиці і схеми ЗНО 2021, автор Данилевська
Артикул:9789669450388
До підручника:Універсальний
Видавництво:Літера
Обкладинка:М'яка
Автор:Данилевська О.
135 грн.
В наличии
Українська мова - збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Українська мова - збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Артикул:9789660739178
Предмет:зно українська мова і література
Тип бумаги:обычная
Автор:Білецька О.
Видавництво:Підручники і посібники
130 грн.
В наличии
Навчально-практичний довідник Українська мова та література ЗНО 2022, автор Воскресенська, в-во Торсинг
Навчально-практичний довідник Українська мова та література ЗНО 2022, автор Воскресенська, в-во Торсинг
Артикул:9789669398444
Предмет:зно українська мова і література
Тип бумаги:обычная
Автор:Воскресенська Ю.Г., Терещенко В.М.
Видавництво:Торсинг
160 грн.
В наличии
С этим товаром также покупают
Англійська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 рік, автори Чернишова, Мясоєдова, в-во Літера
Англійська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 рік, автори Чернишова, Мясоєдова, в-во Літера
Артикул:9789669451705
Предмет:зно англійська мова
Тип бумаги:обычная
Изображения:чорно-білі
Формат:А4
250 грн.
В наличии
Математика - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Капіносов, в-во ПІП
Математика - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Капіносов, в-во ПІП
Артикул:9789660736672
Предмет:зно математика
Тип бумаги:обычная
Изображения:чорно-білі
Формат:А4
300 грн.
В наличии
Українська література - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Витвицька, в-во ПІП
Українська література - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Витвицька, в-во ПІП
Артикул:9789660739000
Предмет:зно українська мова і література
Тип бумаги:обычная
Изображения:чорно-білі
Формат:А4
300 грн.
В наличии
Біологія - збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО 2023, автор Барна, в-во ПІП
Біологія - збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО 2023, автор Барна, в-во ПІП
Артикул:9789660737181
Предмет:зно біологія
Тип бумаги:обычная
Изображения:чорно-білі
Формат:А4
130 грн.
В наличии
Біологія. Довідник та Тестові завдання. Повний повторювальний курс підготовка до ЗНО 2023, автор Соболь, в-во Абетка
Біологія. Довідник та Тестові завдання. Повний повторювальний курс підготовка до ЗНО 2023, автор Соболь, в-во Абетка
Артикул:9786175393116
Предмет:зно біологія
Тип бумаги:обычная
Изображения:чорно-білі
Формат:А4
300 грн.
В наличии